Tegltag

Taget er den del af huset, som er udsat for de største påvirkninger fra blæst, sol, regn og sne, og et tæt tag er absolut nødvendigt for husets sundhed. Er taget i dårlig stand, vil det være i fare i stormvejr. Et utæt tag kan resultere i alvorlige råd- og svampeskader ikke bare i tagkonstruktionen, men også i resten af huset, hvis vand får lov at trænge ind.

Ved en tagudskiftning får du mulighed for at ændre og forbedre huset med hensyn til udseende, isolering, dagslys og måske få plads til en ny kvist eller et tagvindue…?

tegltag2_red